Przewodnik - Antarktyka i Arktyka

Powierzchnia

35-41 mln km2
Prawie cały kontynent znajduje się w strefie podbiegunowej i przykryty jest czapą lodową

Języki

języki eskimo-aleuckie, czukocki, lapoński, nieniecki, rosyjski, angielski, języki personelu stacji badawczych

Populacja

0,001-005 mln

Religie

religie ludów tubylczych (m.in. szamanizm), osadników i pracowników stacji badawczych

Opis

Arktyka, region wokół północnego bieguna geogr. w strefie polarnej i subpolarnej obejmujący prawie w całości O. Arktyczny z wyspami oraz północnej części Eurazji i Ameryki Północnej.

Powierzchnia 21 mln km2, granice Arktyki jako krainy geogr.-przyr. wyznacza zarys izotermy lipca, wynoszącej na lądzie 10°C, a na morzu 5°C; przebieg tej izotermy na lądzie zbiega się z linią południowych obrzeży strefy tundry; powierzchnia Arktyki w tych granicach wynosi ok. 27 mln km².

Antarktyka, region wokół południowego bieguna geogr. w strefie polarnej i subpolarnej obejmujący kontynent Antarktydy oraz otaczające ją części 3 oceanów: Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego.

Granice Antarktyki jako wielkiego regionu fizycznogeogr. wyznacza się na oceanach albo wzdłuż konwergencji antarktycznej albo wzdłuż równoleżników: 60°S wg Układu Antarktycznego lub 45°S wg programu organizacji FAO. Powierzchnia, do konwergencji, ok. 52,2 mln km2. Antarktyka obejmuje też archipelagi: Falklandy, Szetlandy Południowe, Orkady Południowe, Sandwich Południowy, oraz wyspy: Kerguelena, Georgia Południowa, Księcia Edwarda, Crozeta, Balleny’ego, Bouveta oraz wiele małych wysp.

 

 

 

© 2019 Zorientowani.pl
iMoje