Aktualności - Bezpieczne Wakacje - promocja!

Bezpieczne Wakacje - promocja!

25.01.2022
Newsy

Regulamin Promocji

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja.
2. Organizatorem Promocji jest biuro podróży Zorientowani Travel Club z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słowackiego 38/46/57.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 25.01.2022 i trwa do 31.03.2022.
4. Promocja dotyczy dodatkowego ubezpieczenia kosztów Imprezy turystycznej - ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu w wariancie COVID+kwarantanna. Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot kosztów wyjazdu w sytuacji, gdy Uczestnik zachoruje przed wyjazdem, również na COVID, lub gdy trafi na kwarantannę/izolację, a nie ma stwierdzonego COVID-a.
5. Promocja obejmuje wszystkie wyjazdy rozpoczynające się w okresie od 25.01.2022 do 31.03.2022.
6. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zgłoszenie się, podpisanie umowy i wpłacenie zaliczki.
7. Promocja dotyczy każdego wybranego przez Klienta wyjazdu.
8. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
9. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu biura opublikowanego na stronie https://zorientowani.pl/regulamin.html.
10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji.
11. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie http://zorientowani.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

Zdjęcie

Dodaj komentarz

© 2019 Zorientowani.pl
iMoje