Przewodnik - Łotwa

Łotwa Łotwa Europa
Ambasada Republiki Łotewskiej
ul. Królowej Aldony 19
Ambasada RP w Rydze
Mednieku iela 6 B
Stolica
Ryga
Powierzchnia
64 589 km2
Liczba ludności
2 mln
Strefa czasowa
UTC +2, +3
Język urzędowy
łotewski
Języki używane
łotewski, rosyjski
Religie
protestantyzm (23%)
Ustrój
republika parlamentarna
Waluty
łat (LVL)
Kiedy jechać
wiosna/lato, warto odwiedzić Łotwę we wrześniu-mniej turystów, niższe ceny
Wtyczki
Nr kierunkowy
+371

Opis kraju

Łotwa jest krajem nizinnym, z zalesionymi wzgórzami, pokrytym jeziorami i strumieniami. Mało urozmaicony krajobraz, oraz liczne źródła wód mineralnych dają szansę Łotwie na stanie się miejscem wypoczynku dla osób poszukujących spokoju i relaksu. Dużym atutem jest także długa linia brzegowa i nadbałtyckie plaże. Łotysze, ich kultura i przywiązanie do tradycji są tu imponujące a sam język łotewski jest zaliczany do najstarszych w Europie.

Łotwa to nadbałtyckie państwo w Europie Północnej, graniczące z Litwą, Białorusią, Rosją i Estonią. To kraj nizinny - 57% jego terytorium leży poniżej 100 m n.p.m., a tylko 2,5% powyżej 200 m n.p.m. Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 87 m. Łotwę tworzą cztery prowincje: Kurlandia, Liwonia, Semigalia i Łatgalia położone na obszarze nizinnym o rzeźbie polodowcowej. Na Wyżynie Środkowowidzemskiej wznosi się najwyższy punkt kraju - Gaizinkalns (311 m n.p.m.).

Klimat Łotwy jest umiarkowany, przejściowy o cechach morskich na Półwyspie Kurlandzkim i bardziej kontynentalny na wschodzie. Średnie temperatury roczne wahają się pomiędzy 4,5 °C a 6,5 °C. Roczne sumy opadów w zachodniej Kurlandii sięgają 750 mm, natomiast na wschodzie nie przekraczają 550 mm.

Łotwa zasiedlana była przez plemiona bałtyckie, oraz ugrofińskie na północy od IX do XI wieku. Od XIII w. istniał tu także Zakon Kawalerów Mieczowych, który wkrótce po założeniu połączył się z Zakonem Krzyżackim. Losy tego niewielkiego kraju wielokrotnie splatały się z polskimi. W 1561 r. Liwonia dostała się pod panowanie Zygmunta Augusta, który przyznał jej mieszkańcom wiele przywilejów oraz swobodę religijną. W XVII w. toczyły się wojny polsko-szwedzkie o Inflanty. Księstwo Kurlandii pozostało lennem Polski aż do włączenia go do Rosji w 1795 r. w wyniku trzeciego rozbioru Rzeczpospolitej. Znaczącą rolę w historii Łotwy odegrał Stefan Batory. Sprowadził jezuitów, którzy zakładali szkoły i kolegia. Większość czasu Łotwa pozostawała pod rządami Niemców, Polaków, Szwedów i Rosjan. Okres panowania ZSRR było czasem wysyłania wielu Łotyszów do przymusowej pracy na Syberii. Swoją pełną niepodległość Łotwa wywalczyła dopiero po upadku bloku radzieckiego 1991 roku. W 2003 Łotwa opowiedziała się za przystąpieniem do Unii Europejskiej, co nastąpiło w 2004.

Łotwa jest krajem bardzo podobnym do Polski, z licznymi zabytkami, ciekawym życiem kulturalnym oraz wspaniałą przyrodą. Jest porośnięta lasami, zwłaszcza sosnowymi, pełna niedostępnych zakątków i dzikich plaż. Słynie z niebieskich krów i białych oraz czarnych bocianów. Warto tu przyjechać, by wybrać się na wędrówkę po spokojnej wsi i rozległych lasach, poleniuchować na plaży, czy rozbić namiot nad jeziorem. W czerwcu odbywa się wiele imprez i festiwali, zwłaszcza w stolicy - Rydze. Dziś kraj ten otwiera granice, by pokazać odwiedzającym swą zadziwiającą kulturę, pełną bursztynów i pieśni. Stara się nieustannie odnaleźć swoje miejsce w Europie oraz zachęcić wszystkich turystów do jej odwiedzenia i poznania jej unikalności.

O kraju, kontynencie

© 2019 Zorientowani.pl