Aktualności - Zniżka na WSZYSTKIE wyprawy w 2021 - Regulamin Promocji

Zniżka na WSZYSTKIE wyprawy w 2021 - Regulamin Promocji

30.12.2020

Regulamin Promocji

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja.
2. Organizatorem Promocji jest biuro podróży Zorientowani Travel Club z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słowackiego 38/46/57.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 30.12.2020 i trwa do 15.01.2021.
4. Zniżka wynosi 200 PLN w przypadku wyjazdu w cenie do 3000 PLN oraz 300 PLN w przypadku wyjazdu powyżej 3000 PLN.
5. Promocja obejmuje wszystkie wyjazdy w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021.
6. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zgłoszenie się, podpisanie umowy i wpłacenie zaliczki.
7. Obniżona cena dotyczy jednej wyprawy.
8. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
9. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
10. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu biura opublikowanego na stronie https://zorientowani.pl/regulamin.html.
11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji.
12. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie http://zorientowani.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
Zdjęcie

Dodaj komentarz

© 2019 Zorientowani.pl
iMoje